ردیف کدمحصول مشخصات واحد قیمت «تومان»
1 1100 سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیون ها  و منتشر کننده اشعه مادون قرمز کیلو گرم 40000
2 1200 پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر ZUKGREEN 7  کیلو گرم 30000
3 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 50000
4 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 50000
5 1331 پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر کیلو گرم 50000
6 1341 پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 50000
7 1411 پودر هیدروتالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC  و جاذب . . . LDH  کیلو گرم 45000
8 1444 پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99%  ( در سه گرید مختلف ) کیلو گرم  
9 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک کیلو گرم 40000
10 1701 محلول ترکیبات آلی برای کراسلینک کردن PE - LO  لیتر  
11 1706 محلول ترکیبات آلی برای کراسلینک کردن PE- HD  لیتر  
12 1711 محلول ترکیبات آلی برای کراسلینک کردن    PP لیتر  
13 1717 محلول ترکیبات آلی  برای کراسلینک کردن  PS لیتر  
14 1801 پودر- جاذب بو -جاذب دود - روانساز کمکی ( مخصوص پلاستیکهای آسیابی ) کیلو گرم 50000
15 2001  مکمل روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 70000
16 2003  مکمل روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات سرمت  250cc 90000
17 2007  مکمل روغن موتور برپایه نانو ذرات تنگستن 250cc 120000
18 2008  مکمل روغن موتور بر پایه نانو ذرات الماس 250cc 80000
19 2010  مکمل روغن موتور ساخته شده از نقاط کربنی کوانتومی 250cc 90000
20 2011  مکمل روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات مولیبدن 250cc 100000
21 2020  مکمل (افزودنی) برای انواع روغن ها (موتور و صنعتی) ZUK Graphene - oil  250cc 80000
22 2021  مکمل (افزودنی ) برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی ) SILK ZUK 250cc 80000
23 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 55000
24 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر لیتر 80000
25 2755 محلول نانو ذرات کیتوسان لیتر 80000
26 2812 پوشش محافظتی نانوسیلیکونی                           SMART COVER 1 لیتر 60000
27 2814 پوشش محافظتی ( رزین های گیاهی )                  SMART COVER 2 لیتر 70000
28 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS کیلو گرم 50000
29 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره  1000 لیتر 50000
30 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 لیتر 75000
31 2971  محلول کلوئید الکلی  نانو ذرات نقره 1000 لیتر 80000
32 2972 محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 لیتر 120000
33 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان کیلوگرم 300000
34 3005 محلول  نانو ذرات مس  5000 پی پی ام لیتر  55000
35 3007 سوسپانسون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم ( محلول سفید رنگ ) لیتر 1100000
36 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی کیلو گرم 100000
37 3015 ژل غلیظ نانوکلی (جاذب رطوبت، اصلاح کننده خاک و تثبیت کننده شن‌های روان) لیتر50000
38 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی لیتر 60000
39 3025 پودر نانو سیلیکا خالص  لیتر(50گرم) 50000
40 3031 پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب  کیلو گرم 50000
41 3046 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... کیلو گرم 90000
42 3051 پودر نانو ساختار اکسید روی کیلو گرم 135000
43 3071 آلیاژ  نانو ساختار آلومینیومی ( مخصوص  سیم و کابل ) کیلو گرم  
44 3091 پودر نانو سلولز شیمیایی  ( خشک ) لیتر  
45 3095 ژل نانو سلولز ( باکتریایی ) لیتر  
46 3073 آلیاژ نانو ساختار مسی  ( مخصوص سیم و کابل ) کیلو گرم  
47 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان  لیتر 150000
48 3406 محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر  70000
49 3513 کارتریج سرامو زاک : کاهش دهنده مصرف سوخت . و گازهای آلاینده و..... یک عدد 50000
50 3601 محلول آبی نقاط کوانتومی کربنی     5% لیتر 120000
51 3606 نقاط کربنی جامد  کیلو گرم  
52 3611 گرافن اکساید      ZUK Graphene - o 100grm  
53 3621 پودر گرافن        ZUK Graphene - p 100grm  
54 3626 محلول گرافن      ZUK Graphene - l 100cc  
55 3631 نانو لوله های کربنی تک لایه 100grm  
56 3641 نانو لوله های کربنی  چند لایه 100grm  
57 3731 محلول نانو ذرات الماس  5% 100cc  
58 3741 پودر نانو ذرات الماس خالص 100grm  

**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و های‌تک و ....