ردیف2 کد کالا مشخصات محتوی قیمت «تومان»
1 1100 سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیون ها  و منتشر کننده اشعه مادون قرمز کیلو گرم 30000
2 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 40000
3 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 40000
4 1331 پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر کیلو گرم 40000
5 1341 پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 40000
6 1411 پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC  و جاذب . . . کیلو گرم 30000
7 1444 پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99%  ( در سه گرید مختلف ) کیلو گرم
8 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک کیلو گرم 30000
9 1801 پودر - نانو جاذب های دود و بو - روان ساز کمکی - مخصوص پلیمرها کیلو گرم 30000
10 1875 نانو جاذب های اکسیژن . ازن  و آزاد کننده گازZUKFRESH 7     CO2 بسته کوچک 2000
11 2001 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 50000
12 2003 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات سرمت  250 cc 50000
13 2007 مایع -  افزودنی روغن موتور برپایه نانو ذرات تنگستن 250 cc 80000
14 2008 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه نانو ذرات الماس 250 cc 80000
15 2010 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نقاط کربنی کوانتومی 250cc 60000
16 2011 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات مولیبدن 250 cc 70000
17 2020 مایع - افزودنی برای انواع روغن‌ها (موتور و صنعتی) Graphene Zuk 250 cc 70000
18 2021 محلول - افزودنی برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی )         SILK ZUK 250 cc 60000
19 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 25000
20 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر لیتر 50000
21 2755 محلول کیتوسان لیتر 50000
22 2756 کیتوسان ( جامد - خشک ) کیلو گرم
23 2812 پوشش محافظتی نانوسیلیکونی ( ضد گرد و غبار - رطوبت و .......   ) لیتر 60000
24 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS کیلو گرم 40000
25 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره  1000 لیتر 35000
26 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 لیتر 50000
27 2971 کلوئید الکلی نانو نقره 1000 لیتر 45000
28 2972 کلوئید الکلی نانو نقره - 2000 لیتر 60000
29 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان 500 grm 100000
30 3005 محلول نانو ذرات مس  5000 پی پی ام لیتر 50000
31 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی کیلو گرم 50000
32 3015 محلول نانو رس ( تثبیت کننده شن های روان  و . . . ) لیتر 25000
33 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی لیتر 35000
34 3025 پودر نانو سیلیکا خالص  لیتر(50گرم) 35000
35 3031 پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب  کیلو گرم 50000
36 3046 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... کیلو گرم 75000
37 3051 پودر نانو ساختار اکسید روی کیلو گرم 80000
38 3061 پودر نانو ذرات اکسید آلومینیوم  نوع آلفا کیلو گرم
39 3062 پودر نانو ذرات اکسید آلومینیوم  نوع بتا کیلو گرم
40 3071 آلیاژ  نانو ساختار آلومینیومی ( مخصوص  سیم و کابل ) کیلو گرم
41 3073 آلیاژ نانو ساختار مسی  ( مخصوص سیم و کابل ) کیلو گرم
42 3091 پودر نانو سلولز شیمیائی لیتر 50000
43 3095 ژل نانو سلولز  ( باکتریایی ) لیتر
44 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان و نانوروی لیتر 80000
45 3401 پودر نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر 35000
46 3406 محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر  50000
47 3513 کارتریج سرامو زاک : کاهش دهنده مصرف سوخت . و گازهای آلاینده و..... یک عدد 40000
48 3601 محلول آبی نقاط کوانتومی کربنی     10% لیتر 50000
49 3606 نقاط کربنی جامد  کیلو گرم
50 3611 گرافن اکساید 100 grm
51 3621 پودر گرافن 100 grm
52 3626 محلول گرافن 100 cc
53 3627 محلول گرافن یونی هیبریدی 100  cc
54 3631 نانو لوله های کربنی تک لایه 100 grm
55 3641 نانو لوله های کربنی  چند لایه 100 grm
56 3731 محلول نانو ذرات الماس  5% 100 cc
57 3741 پودر نانو ذرات الماس خالص 100 grm

**: پذیرش سفارشات برای محصولات خاص و های‌تک و ....