ردیف کدمحصول مشخصات واحد قیمت «تومان»
1 1100 سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیونها ومنتشر کننده اشعه مادون قرمز ZUKGREEN 3 کیلو گرم 100000
2 1200 پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر        ZUKGREEN 7  کیلو گرم 100000
3 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 120000
4 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 120000
5 1331 پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر کیلو گرم 120000
6 1341 پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 120000
7 1411 پودر هیدروتالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC  و جاذب . . . LDH  کیلو گرم 100000
8 1444 پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99%  ( در سه گرید مختلف ) کیلو گرم  
9 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک کیلو گرم 75000
10 1801 پودر- جاذب بو -جاذب دود - روانساز کمکی ( مخصوص پلاستیکهای آسیابی ) کیلو گرم 120000
11 2001  مکمل روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 200000
12 2003  مکمل روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات سرمت  250 cc 250000
13 2007  مکمل روغن موتور برپایه نانو ذرات تنگستن 250 cc 300000
14 2008  مکمل روغن موتور بر پایه نانو ذرات الماس 250 cc 300000
15 2010  مکمل روغن موتور ساخته شده از نقاط کربنی کوانتومی 250cc 250000
16 2011  مکمل روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات مولیبدن 250 cc 300000
17 2020  مکمل ( افزودنی )برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی)    ZUK Graphene - oil      250 cc 250000
18 2021  مکمل (افزودنی ) برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی )         SILK ZUK 250 cc 250000
19 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 180000
20 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر لیتر 150000
21 2755 محلول نانو ذرات کیتوسان لیتر 150000
22 2812 پوشش محافظتی نانوسیلیکونی                           SMART COVER 1 لیتر 120000
23 2814 پوشش محافظتی ( رزین های گیاهی )                  SMART COVER 2 لیتر 120000
24 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS کیلو گرم 100000
25 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره  1000 لیتر 100000
26 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 لیتر 150000
27 2971  محلول کلوئید الکلی  نانو ذرات نقره 1000 لیتر 140000
28 2972 محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 لیتر 180000
29 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان کیلوگرم 800000
30 3005 محلول  نانو ذرات مس  5000 پی پی ام لیتر  120000
31 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی کیلو گرم 220000
32 3015 ژل غلیظ نانو کلی (جاذب رطوبت ، اصلاح کننده خاک و تثبیت کننده شن های روان ) لیتر 100000
33 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی لیتر 100000
34 3025 پودر نانو سیلیکا خالص  100 گرم  120000
35 3031 پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب  کیلو گرم 100000
36 3046 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... کیلو گرم 500000
37 3047 پودر نانو لوله نیترید بور  100 گرم   
38 3051 پودر نانو ساختار اکسید روی    ( گرید   Z 3051-9 ) کیلو گرم 240000
39 3051 پودر نانو ذرات اکسید روی     ( گرید   Z 3051-11 ) کیلو گرم 300000
40 3052 محلول سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی لیتر 180000
41 3071 آلیاژ  نانو ساختار آلومینیومی ( مخصوص  سیم و کابل ) کیلو گرم  
42 3091 پودر نانو سلولز شیمیایی  ( خشک ) لیتر  
43 3095 ژل نانو سلولز ( باکتریایی ) لیتر  
44 3073 آلیاژ نانو ساختار مسی  ( مخصوص سیم و کابل ) کیلو گرم  
45 3311 پودر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم کیلو گرم  2000000
46 3322 محلول سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم ( 100 گرم ماده خشک ) لیتر 300000
47 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان  لیتر 500000
48 3355 محلول ( کمپاند ) کاتالیستی نانو ذرات تیتان و نانوذرات اکسید مس لیتر 500000
49 3406 محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر  150000
50 3513 کارتریج سرامو زاک : کاهش دهنده مصرف سوخت . و گازهای آلاینده و..... یک عدد 70000
51 3601 محلول آبی نقاط کوانتومی کربنی 5% لیتر 250000
52 3606 پودر نانو ذرات نقاط کربنی کیلو گرم 300000
53 3611 گرافن اکساید      ZUK Graphene - o 100 grm  
54 3621 پودر گرافن        ZUK Graphene - p 100 grm  
55 3626 محلول گرافن      ZUK Graphene -s 100 cc  
56 3631 نانو لوله های کربنی تک لایه 100 گرم   
57 3641 نانو لوله های کربنی چند لایه 100 گرم   
58 3731 محلول نانو ذرات الماس  5% 100 cc  
59 3741 پودر نانو ذرات الماس خالص 100 grm  

**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و های‌تک و ....